World Aquapac Shop Not in the US?? Shop here!

US Delivery: FREE for orders over $25.00 (excludes Alaska & Hawaii)

Warranty - Svensk

Choose your language:
English . Czech . Danske . Deutsche . Espanol . Francais . Italiano . Magyar . Nederlands . Polski . Português . Rossiyu . Suomalaisia . Svensk . Türk

 

 

2011 - SV-FEMÅRIG GARANTI

If you have a case imprinted with our new logo:

 

Aquapac 2011 Logo

 

Vem gäller den för, och hur länge?
Vår garanti gäller för den konsument som äger denna produkt. Den gäller i fem år från det datum då denna produkt köptes ny.

Vad gäller garantin för? Och vad gäller den inte för?
- Den gäller för defekter i material eller tillverkning. Den täcker inte defekter orsakade av olyckshändelser, djurattacker, vanvård, normalt slitage, felaktigt handhavande, eller för att våra skriftliga instruktioner inte har följts. (Dessa finns tillgängliga på vår hemsida www.aquapac.net)
- Den gäller inte om undersökning eller test visar att påstådd defekt inte existerar.
- Den gäller endast denna produkt, inte för något föremål som placerats i denna produkt. VI SKA INTE VARA ANSVARIGA FÖR KOSTNADEN FÖR ATT REPARARA ELLER ERSÄTTA NÅGOT SÅDANT FÖREMÅL ELLER FÖR NÅGON ANNAN DÄRAV FÖLJANDE KONSEKVENS, FÖRBUNDET MED, HÄNFÖRD TILL, ELLER ANDRA SKADOR. VISSA STATER OCH TERRITORIER TILLÅTER INTE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV FÖLJDSKADOR, SÅ OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER DIG.

Vad ska vi göra för att rätta till problem?
Vi ska reparera varje produkt som visar sig vara defekt i material eller tillverkning under garantiperioden. Om reparation inte är möjlig så ska vi antingen ersätta den med en ny eller återbetala det fulla inköpspriset - beroende på vilket du föredrar. Vi ska också ersätta dig för portokostnad som du haft för att returnera produkt som visar sig vara defekt. Detta är vår uttryckliga garanti, och detta är vår fulla förpliktelse, och din fulla ersättning för någon defekt. Vi ska aldrig vara ansvariga för att ersätta dig för något belopp större än det ursprungliga inköpspriset plus fraktkostnaden.

Hur kan du nå vår garanti service?
Du hittar instruktioner på vår hemsida www.aquapac.net. Titta efter en länk till Customer Service på hemsidan. Det går också att skriva till oss på adress: Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road, London SE24 0HG, United Kingdom.

Vad måste du göra för att upprätthålla garantin?
Du måste kunna förse oss med bevis på datumet för det ursprungliga inköpet och inköpspriset, så vi rekommenderar att du fäster ditt kvitto till detta kort. Om du säljer denna produkt under garantiperioden så ge både kvittot och kortet till den nya ägaren. Annars så kanske han eller hon inte kan få garantirätt.

Hur relaterar den nationella lagstiftningen till denna garanti?
DENNA GARANTI GER DIG SPECIFIKA LEGALA RÄTTIGHETER, OCH DU HAR KANSKE ANDRA RÄTTIGHETER, SOM VARIERAR FÖR OLIKA LÄNDER ELLER TERRITORIER.

 

Pre-2011
3-Year Limited Warranty

 

If you have a case imprinted with our old logo:

 

Aquapac Pre-2011 logo

 

If you require warranty service for an Aquapac with the 3-year warranty please click here.