World Aquapac Shop Not in the US?? Shop here!

US Delivery: FREE for orders over $25.00 (excludes Alaska & Hawaii)

Warranty - Czech

Choose your language:
English . Czech . Danske . Deutsche . Espanol . Francais . Italiano . Magyar . Nederlands . Polski . Português . Rossiyu . Suomalaisia . Svensk . Türk

 

 

2011 - CZE – Plná 5ti letá záruka

If you have a case imprinted with our new logo:

 

Aquapac 2011 Logo

 

Koho pokrývá a na jak dlouho?
Naše záruka pokrývá každého spotrebitele který vlastní tento produkt. Trvá 5 let od data prvního zakoupení tohoto produktu.

Na co se záruka vztahuje a na co ne?
- Pokrývá vady materiálu, nebo výrobní závady. Nepokrývá poškození zpusobená nehodou, útokem zvírete, nedbalostí, bežným opotrebením, špatnou pécí, nesledováním pokynu v návodu k obsluze (k dispozici také na webových stránkách www.aquapac.net).
- Nevztahuje se pokud šetrení, nebo testy ukazují, že domelá vada neexistuje.
- Pokrývá pouze tento produkt a ne žádné další predmety jenž mohly být vloženy dovnitr tohoto produktu. Neneseme odpovednost za náklady na opravu, nebo výmenu jakýchkoliv takových predmetu nebo následku náhodných, následných, nebo zvláštních škod a poškození. Nekteré státy nedovolují vyloucení, nebo omezení náhodné, nebo následné škody a proto se na Vás výše uvedené vyloucení ci omezení nemusí vztahovat.

Jak budeme rešit vzniklý problém?
Opravíme každý produkt u nehož se prokáže vada materiálu, nebo výrobní vada behem uvedené zárucní doby. Pokud oprava nebude možná nahradíme vadný produkt novým, nebo vrátíme puvodní cástku, kterou jste za produkt zaplatili – je na Vás co si zvolíte. Dopravu opraveného, nebo vymeneného produktu budeme také hradit. Toto Vám zarucujeme a to je také jediná naše výslovná povinnost jak rešit prípadnou závadu. V žádném prípade neodpovídáme za náhradu vyšší cástky než je puvodní porizovací cena.

Jak získám zárucní servis?
Jasné instrukce naleznete na www.aquapac.net Sledujte link (odkaz) Customer Service na této stránce, nebo kontaktujte lokálního distributora. Mužete také napsat na Aquapac International Limited, 7 Bessemer Park, 250 Milkwood Road, London SE24 0HG, Spojené Království.

Co musíte udelat pro uznání této záruky?
Budete nám muset poskytnout dukaz o prvním nákupu a výši kupní ceny. Proto pripojte nákupní doklad o porízení produktu Aquapac. Pokud produkt prodáte nekomu jinému behem zárucní lhuty mel by od Vás obdržet také puvodní kupní doklad. V opacném prípade by nový majitel nemohl získat zárucní servis.

Jak se tato záruka dotýká státního (zákonného) práva?
Tato záruka Vám dává specifická práva, která se mohou lišit od zákonných práv platných ve Vašem státe. Tato zákonná práva tímto nejsou dotcená.

 

Pre-2011
3-Year Limited Warranty

 

If you have a case imprinted with our old logo:

 

Aquapac Pre-2011 logo

 

If you require warranty service for an Aquapac with the 3-year warranty please click here.